پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
ثبت نام

از اینکه سایت مرکز نظارت همگانی را جهت ثبت و پیگیری پیام خود انتخاب فرمودید سپاسگزاریم
مرکز نظارت همگانی در راستای انجام امور محوله اقدام به دریافت انتقاد، پیشنهاد، شکایت، تقدیر و تشکر شما شهروندان محترم در حوزه شهرداری تهران می نماید، لذا در ثبت پیام خواهشمند است:
1-کلیه مشخصات خود را در فرم ثبت درخواست وارد نمایید.(پیامهای فاقد مشخصات مورد پیگیری قرار نمی گیرند.)
2-تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی است.
3-ناظرین محترم صرفا نسبت به درج کد نظارت اقدام نمایند.
4-درصورتی که تمایل دارید به جمع ناظرین افتخاری مرکز نظارت همگانی بپیوندید، گزینه ناظر ین را انتخاب نمایید.
5-کد رهگیری خود را یادداشت نموده تا جهت پیگیری پیام دچار مشکل نشوید.