مشخصات ناظر جديد
شهروند گرامی!
1- ضمن تشکر از حس مسئولیت پذیری شما و ثبت نام جهت همکاری تخصصی با سامانه 1888 مشخصات جنابعالی در سیستم امن مرکز نظارت همگانی ذخیره خواهد شد و به هیچ وجه در اختیار هیچ یک از مسئولین قرار نمی گیرد.
2- تکمیل فرم به منزله جذب نبوده و پذیرش عضویت شما پس از تکمیل فرم و در صورت تایید کارشناسان اداره ناظرین از طریق مرکز اعلام می گردد و کد نظارت به شما تعلق خواهد گرفت.
3- شهروند محترم بعد از ثبت نام به مدت دو ماه عملکرد شما توسط کارشناسان اداره مشارکت های مردمی رصد خواهد شد و جذب شما مستلزم فعاليت مستمر از طریق ثبت پیام به عنوان شهروند با سامانه 1888 میباشد. پس از بررسی عملکرد شما در صورت اکتساب امتیاز لازم از پیام های کیفی ثبت شده ، نسبت به جذب شما اقدام خواهد شد.
4- شهروند محترم از ثبت پیام هایی که جنبه فوریتی و خدمات شهری دارند و مربوط به سامانه 137 میباشد ، پرهیز نمایید.
5- با انعکاس صحیح و صریح اخبار و اطلاعات 1888 را امین خود بدانید.
6- شهروند محترم شما میتوانید جهت ارتباط با اداره مشارکت های مردمی ،هر گونه ابهام در خصوص ناظرین ، دریافت کد نظارت و ...با شماره های 325-96066322 تماس حاصل فرمائید .

انتخاب تاریخ